Zásady ochrany osobních údajů

Vážení návštěvníci, kempaři, trampové, vodáci, milovníci stanování, a další…

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.kempbranov.cz.  Cimrman GEMP, s.r.o., která provozuje KEMP BRANOV si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních. Při jejich zpracování společnost  postupuje zcela v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním poptávek, dotazů souvisejících s ubytovacími službami na webových stránkách

V případě poptávky služeb na webu prostřednictvím poptávkového formuláře či odesláním dotazu na příslušný email uvedený na daném webu, bude společnost Cimrman GEMP, s.r.o. zpracovávat osobní údaje potencionálního zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, příp. firma.
Po zpracování příslušné poptávky může Cimrman GEMP, s.r.o. výše zmíněné údaje použít dále pro své marketingové účely týkající se její nabídky ubytovacích služeb, a to ve svém Oprávněném zájmu viz  č. 47 z Nařízení EU o Ochraně osobních údajů (GDPR). V tomto případě má klient právo na výmaz či být úplně zapomenut, ideálně tyto požadavky může směřovat emailem na kemp.branov(a)email.cz

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Cimrman GEMP, s.r.o. sama.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou

Osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, datum narození – cizinci, číslo občanského průkazu či pasu, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt v Cimrman GEMP, s.r.o., zpracovává Cimrman GEMP, s.r.o. na základě právního důvodu, jež jí ukládá zákon. Jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti.
U tuzemských hostů je údaj – datum narození vyžadován na základě oprávněného zájmu Cimrman GEMP, s.r.o. s odůvodněním zabezpečení správného odvodu místních poplatků, které ukládá zákon.

V této souvislosti Cimrman GEMP, s.r.o. může uchovávat jméno, příjmení a emailovou adresu svých zákazníků / hostů i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení je ochrana oprávněných práv a zájmů Cimrman GEMP, s.r.o. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Cimrman GEMP, s.r.o.  

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Cimrman GEMP, s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem.

Jaké cookies používáme?

  1. Základní (nutné pro základní funkce stránky, ulehčující uživatelům pohyb, pamatování jazykové mutace, jsou povoleny vždy).
  2. Analytické (shromažďování neosobních informací v Google Analytcis).

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá Cimrman GEMP, s.r.o. službu Google Analytics , vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google nebude přenesená data, vč. IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

  • kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
  • instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.V rámci služby Google Analytics využívá Cimrman GEMP, s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Cimrman GEMP, s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Cimrman GEMP, s.r.o. zpracovává;
  • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;

právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Cimrman GEMP, s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy Cimrman GEMP, s.r.o.  (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní či marketingové účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje Cimrman GEMP, s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u Cimrman GEMP, s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle těchto Zásad ochrany osobních údajů je společnost:

Cimrman GEMP, s.r.o.
IČO:              069 38 850
sídlo:            č. p. 206, 274 01 Knovíz
Zápis v OR:  spisová značka C 290677 vedená u Městského soudu v Praze
Tel.:             +420 734 799 100

nebo prostřednictvím e-mailové adresy:  kemp.branov(a)email.cz

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje Cimrman GEMP, s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. 5. 2018.

 

Děkujeme za důvěru a těšíme se na Vaší návštěvu v našem kempu!  


Kudyznudy.cz - tipy na výlet
© 2017-2019 Mgr. Michal Michael Ritoch, MBA - UNI ŠKOLA