Ubytování

Stany a karavany

V našem kempu je prostor pro 450 stanů. Místo si lze i rezervovat přes náš rezervační formulář. 

Také se zde nachází celkem 30 míst pro karavany. Všechna místa disponují elektrickou přípojkou.  Místa pro karavany jsou často vyprodaná, proto neváhejte a proveďte rezervaci co nejdříve.

Teplá sprcha

Pitná voda

Parkování

Pravidla pro ubytované

 • při příjezdu předložte občanské průkazy (cestovní pasy) všech ubytovaných na recepci a zaregistrujte se. Platí se předem;
 • v případě dřívějšího odjezdu se uhrazené kempovné nevrací;
 • zaparkovat můžete přímo u stanu, karavanu (pozor na stromky);
 • prosíme, dodržujte noční klid od 22:00 h do 6:00 h;
 • odpadky vyhazujte do kontejneru u vjezdu do areálu;
 • udržujte pořádek ve společných prostorech kempu;
 • v areálu je k dispozici pitná voda;
 • k osprchování můžete využít sprchy – poplatek se hradí na recepci;
 • lednice u recepce určena právě pro Vás. Ukládané potraviny si označte jmenovkou. Za případnou ztrátu či poškození neručíme;
 • psi v Kempu Branov po celou dobu pobytu nesmí volně pobíhat. Jejich majitelé jsou povinni zajistit, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních hostů. Majitelé psů jsou povinni uklízet psí exkrementy.

Oheň v Kempu Branov

 • pro rozdělávání ohně slouží výhradně centrální ohniště;
 • přenosné grily jsou povoleny.

Provozovatel Kempu Branov nezodpovídá:

 • za zranění a poškození majetku hosta kempu;
 • za ztrátu věcí
 • za škody způsobené živelními událostmi.

Každý host se musí seznámit s těmito pravidly a je povinen je dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl s pravidly seznámen.

Pravidla jsou závazná pro všechny, kteří pobývají v Kempu Branov. Každá osoba, která poruší provozní řád, bude z areálu Kempu Branov vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení Kempu Branov, bude po viníku vymáhána skutečná výše škody, minimálně 500 Kč.

Tato pravidla vycházejí z provozního řádu Kempu Branov. Plné znění aktuálního provozního řádu je k dispozici na recepci kempu. 

Provoz kempu: červen-září